Lab vaccinia Sources

We found the references of vaccinia:

Vaccinia Virus antibody

Fitzgerald 100 ug

Vaccinia Virus antibody

Fitzgerald 100 ug

Vaccinia virus antibody

Fitzgerald 1 mg

Vaccinia Virus Antibody

Abbexa 1 mg

Vaccinia Virus Antibody

Abbexa 1 mg

Vaccinia Virus Antibody

Abbexa 1 mg

Vaccinia Virus TV43 antibody

Fitzgerald 1 mg

Vaccinia Virus TV46 antibody

Fitzgerald 1 mg

Rabbit anti-Vaccinia antiserum

IBT Bioservices 250uL

Vaccinia virus antibody (FITC)

Fitzgerald 1 ml

Vaccinia virus antibody (HRP)

Fitzgerald 1 ml

Vaccinia Virus (VACV) Antibody

Abbexa 1 ml

Vaccinia Virus (VACV) Antibody

Abbexa 0.2 mg

Vaccinia virus Protein K3 (K3L)

Cusabio
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Vaccinia virus Protein E3 (E3L)

Cusabio
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Vaccinia virus Protein K3 (VACWR034)

Cusabio
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Vaccinia virus Protein E6 (VACWR062)

Cusabio
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Vaccinia virus Protein L1 (VACWR088)

Cusabio
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Vaccinia virus Protein A33 (VACWR156)

Cusabio
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Vaccinia virus Protein K3 (VACWR034)

Cusabio
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Vaccinia virus Protein L3 (VACWR090)

Cusabio
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Mouse antibody for Vaccinia virus

Virostat 100 ug

Mouse antibody for Vaccinia virus

Virostat 100 ug

Human CellExp? Vaccinia Virus B18R

Biovision

Vaccinia Virus Lister Strain Antibody

Abbexa 1 ml

Vaccinia Virus A27L Protein Antibody

Abbexa 1 mg

Vaccinia virus Protein I5 (VACWR074)

Cusabio
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug

Vaccinia virus Protein L3 (VACWR090)

Cusabio
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug

Mouse Anti-Vaccinia Virus Monoclonal Antibody

Creative Diagnostics 1 mg

Mouse Anti-Vaccinia Virus Monoclonal Antibody

Creative Diagnostics 1 mg

Mouse Anti Vaccinia Virus Monoclonal Antibody

Creative Diagnostics 0.2 mg

Rabbit Anti-Vaccinia Virus Polyclonal Antibody

Creative Diagnostics 1 ml

Rabbit Anti-Vaccinia Virus Polyclonal Antibody

Creative Diagnostics 1 ml

Rabbit Anti-Vaccinia Virus Polyclonal Antibody

Creative Diagnostics 1 ml

Rabbit Anti Vaccinia Virus Polyclonal Antibody

Creative Diagnostics 1 ml

Vaccinia virus DNA topoisomerase 1B (TOP1)

Cusabio
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Rabbit polyclonal antibody for Vaccinia virus

Virostat 1 ml

Rabbit polyclonal antibody for Vaccinia virus

Virostat 1 ml

Rabbit polyclonal antibody for Vaccinia virus

Virostat 1 ml

Rabbit polyclonal antibody for Vaccinia virus

Virostat 1 ml