PubMed dendritic Ressources

List of citations with dendritic:

Follicular Dendritic Cells antibody
Fitzgerald 100 ug
Follicular Dendritic Cells antibody
Fitzgerald 500 ug
Dendritic Cell antibody (PE)
Fitzgerald 100 ug
Dendritic/Interdigitating Cells Antibody
Abbexa 2 ml
Immortalized Human Dendritic Cells
ABM 1x106 cells / 1.0 ml
Follicular Dendritic Cell Secreted Protein
Abbexa
  • 1 mg
  • 20 ug
  • 5 ug
Dendritic Cells/B Cells Antibody
Abbexa 0.2 mg
Immortalized Mouse Dendritic Cells (MutuDC1940)
ABM 1x106 cells / 1.0 ml
ED5 Antigen (Follicular Dendritic Cells) Antibody
Abbexa 0.25 mg
Immortalized Mouse Spleen Dendritic Cells (SRDC)
ABM 1x106 cells / 1.0 ml
Follicular Dendritic Cell Secreted Protein (FDCSP) Antibody
Abbexa 100 ug
Follicular Dendritic Cell Secreted Protein (FDCSP) Antibody
Abbexa
  • 100 ug
  • 50 ug
Follicular Dendritic Cell Secreted Protein (FDCSP) Antibody
Abbexa
  • 100 ul
  • 50 ul
CD11c (Dendritic Cell Marker) (ITGAX/1242) Antibody
Biotium 100uL
CD11c (Dendritic Cell Marker) (ITGAX/1242) Antibody
Biotium 500uL
CD11c (Dendritic Cell Marker) (ITGAX/1243) Antibody
Biotium 100uL
CD11c (Dendritic Cell Marker) (ITGAX/1243) Antibody
Biotium 500uL
CD11c (Dendritic Cell Marker) (ITGAX/1284) Antibody
Biotium 100uL
CD11c (Dendritic Cell Marker) (ITGAX/1284) Antibody
Biotium 500uL
CD11c (Dendritic Cell Marker) (ITGAX/2507) Antibody
Biotium 100uL
CD11c (Dendritic Cell Marker) (ITGAX/2507) Antibody
Biotium 500uL
CD11c (Dendritic Cell Marker) (ITGAX/2507) Antibody
Biotium 100uL
CD11c (Dendritic Cell Marker) (ITGAX/2507) Antibody
Biotium 500uL
CD11c (Dendritic Cell Marker) (ITGAX/1284) Antibody
Biotium 100uL
CD11c (Dendritic Cell Marker) (ITGAX/1284) Antibody
Biotium 500uL
CD11c (Dendritic Cell Marker) (ITGAX/1242) Antibody
Biotium 100uL
CD11c (Dendritic Cell Marker) (ITGAX/1242) Antibody
Biotium 500uL
CD11c (Dendritic Cell Marker) (ITGAX/1243) Antibody
Biotium 100uL
CD11c (Dendritic Cell Marker) (ITGAX/1243) Antibody
Biotium 500uL
CD11c (Dendritic Cell Marker) (ITGAX/1284) Antibody
Biotium 100uL
CD11c (Dendritic Cell Marker) (ITGAX/1284) Antibody
Biotium 500uL
CD11c (Dendritic Cell Marker) (ITGAX/2507) Antibody
Biotium 100uL
CD11c (Dendritic Cell Marker) (ITGAX/2507) Antibody
Biotium 500uL
CD11c (Dendritic Cell Marker) (ITGAX/2507) Antibody
Biotium 100uL
CD11c (Dendritic Cell Marker) (ITGAX/2507) Antibody
Biotium 500uL
CD11c (Dendritic Cell Marker) (ITGAX/1242) Antibody
Biotium 100uL
CD11c (Dendritic Cell Marker) (ITGAX/1242) Antibody
Biotium 500uL
CD11c (Dendritic Cell Marker) (ITGAX/1243) Antibody
Biotium 100uL
CD11c (Dendritic Cell Marker) (ITGAX/1243) Antibody
Biotium 500uL
CD11c (Dendritic Cell Marker) (ITGAX/2507) Antibody
Biotium 100uL