Research Tool bordetella Reference List

References of bordetella:

Filamentous Hemagglutinin (Bordetella Pertussis)
Fitzgerald 100 ul
Bordetella pertussis toxin protein
Fitzgerald 1 mg
Bordetella pertussis toxin protein
Fitzgerald 200 ug
Bordetella pertussis FHA protein
Fitzgerald 1 mg
Bordetella bronchiseptica Azurin (BB3856)
Cusabio
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Bordetella bronchiseptica Azurin (BB3856)
Cusabio
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Bordetella bronchiseptica Azurin (BB3856)
Cusabio
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Bordetella bronchiseptica Azurin (BB3856)
Cusabio
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Bordetella Pertussis Toxin Antibody
Abbexa 0.2 mg
Inactivated Bordetella Pertussis Toxin
Creative Biolabs 50 µg
Bordetella pertussis PCR kit
Bioingentech 50T
Bordetella pertussis PCR kit
Bioingentech 100T
Bordetella parapertussis PCR kit
Bioingentech 50T
Bordetella parapertussis PCR kit
Bioingentech 100T
Bordetella bronchiseptica PCR kit
Bioingentech 50T
Bordetella bronchiseptica PCR kit
Bioingentech 100T
Bordetella pertussis IgA ELISA Kit
Fitzgerald 96 wells
Bordetella pertussis IgG ELISA Kit
Fitzgerald 96 wells
Bordetella pertussis IgM ELISA Kit
Fitzgerald 96 wells
Bordetella pertussis Pertactin autotransporter (prn)
Cusabio
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Adenylate cyclase from Bordetella pertussis
Sceti 50ug
Pertussis toxin from Bordetella pertussis
Sceti 25ug
Dermonecrotizing toxin from Bordetella bronochiseptica
Sceti 10ug
Inactivated Bordetella Pertussis FHA Antigen
Creative Biolabs 100 µg
Bordetella pertussis RT PCR kit
Bioingentech 100T
Bordetella pertussis RT PCR kit
Bioingentech 150T
Bordetella pertussis RT PCR kit
Bioingentech 50T
Bordetella parapertussis RT PCR kit
Bioingentech 100T
Bordetella parapertussis RT PCR kit
Bioingentech 150T
Bordetella parapertussis RT PCR kit
Bioingentech 50T
Bordetella bronchiseptica RT PCR kit
Bioingentech 100T
Bordetella bronchiseptica RT PCR kit
Bioingentech 150T
Bordetella bronchiseptica RT PCR kit
Bioingentech 50T
Bordetella pertussis IgG ELISA Kit
Creative Diagnostics 96T
Bordetella pertussis IgA ELISA Kit
Creative Diagnostics 96T
Bordetella pertussis IgM ELISA Kit
Creative Diagnostics 96T
Mouse Bordetella hinzii ELISA Kit
Qayee Biotechnology 96T
Mouse antibody for Bordetella pertussis LPS
Virostat 100 ug
Bordetella pertussis One-Step PCR kit
Bioingentech 100T
Bordetella pertussis One-Step PCR kit
Bioingentech 150T