Research Tool bordetella Reference List

References of bordetella:

Bordetella Pertussis Antibody

Abbexa 1 mg

Filamentous Hemagglutinin (Bordetella Pertussis)

Fitzgerald 100 ul

Bordetella pertussis toxin protein

Fitzgerald 1 mg

Bordetella pertussis toxin protein

Fitzgerald 200 ug

Bordetella pertussis FHA protein

Fitzgerald 1 mg

Bordetella bronchiseptica Azurin (BB3856)

Cusabio
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Bordetella bronchiseptica Azurin (BB3856)

Cusabio
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Bordetella bronchiseptica Azurin (BB3856)

Cusabio
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Bordetella bronchiseptica Azurin (BB3856)

Cusabio
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Bordetella Pertussis Toxin Antibody

Abbexa 0.2 mg

Bordetella pertussis PCR kit

Bioingentech 50T

Bordetella pertussis PCR kit

Bioingentech 100T

Bordetella parapertussis PCR kit

Bioingentech 50T

Bordetella parapertussis PCR kit

Bioingentech 100T

Bordetella bronchiseptica PCR kit

Bioingentech 50T

Bordetella bronchiseptica PCR kit

Bioingentech 100T

Inactivated Bordetella Pertussis Toxin

Creative Biolabs 50 µg

Adenylate cyclase from Bordetella pertussis

Sceti 50ug

Pertussis toxin from Bordetella pertussis

Sceti 25ug

Dermonecrotizing toxin from Bordetella bronochiseptica

Sceti 10ug

Bordetella pertussis IgA ELISA Kit

Fitzgerald 96 wells

Bordetella pertussis IgG ELISA Kit

Fitzgerald 96 wells

Bordetella pertussis IgM ELISA Kit

Fitzgerald 96 wells

Bordetella pertussis Pertactin autotransporter (prn)

Cusabio
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Bordetella pertussis IgG ELISA Kit

Creative Diagnostics 96T

Bordetella pertussis IgA ELISA Kit

Creative Diagnostics 96T

Bordetella pertussis IgM ELISA Kit

Creative Diagnostics 96T

Bordetella pertussis RT PCR kit

Bioingentech 100T

Bordetella pertussis RT PCR kit

Bioingentech 150T

Bordetella pertussis RT PCR kit

Bioingentech 50T

Bordetella parapertussis RT PCR kit

Bioingentech 100T

Bordetella parapertussis RT PCR kit

Bioingentech 150T

Bordetella parapertussis RT PCR kit

Bioingentech 50T

Bordetella bronchiseptica RT PCR kit

Bioingentech 100T

Bordetella bronchiseptica RT PCR kit

Bioingentech 150T

Bordetella bronchiseptica RT PCR kit

Bioingentech 50T

Mouse Bordetella hinzii ELISA Kit

Qayee Biotechnology 96T

Inactivated Bordetella Pertussis FHA Antigen

Creative Biolabs 100 µg

Mouse antibody for Bordetella pertussis LPS

Virostat 100 ug

Rabbit Anti-Bordetella bronchiseptica vaccine antiserum

Alpha Diagnostics 100 ug