Reserch chikungunya Products List

List of citations with chikungunya:

Chikungunya virus antibody
Fitzgerald 500 ug
Chikungunya virus antibody
Fitzgerald 250 ug
Chikungunya virus antibody
Fitzgerald 250 ug
Chikungunya Capsid Protein
Abbexa 1 mg
Chikungunya Capsid Protein
Abbexa 1 mg
Chikungunya Virus Antibody
Abbexa 1 mg
Chikungunya Virus Antibody
Abbexa 1 mg
Chikungunya Virus Antibody
Abbexa 1 mg
Chikungunya E2 Protein
Abbexa 1 mg
Chikungunya virus gpE2 protein
Fitzgerald 100 ug
Chikungunya virus gpE1 protein
Fitzgerald 100 ug
Chikungunya virus E1 protein
Fitzgerald 100 ug
Recombinant Chikungunya Virus (CHIKV)
Cloud-Clone
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Recombinant Chikungunya Virus E1
Biovision
Chikungunya E1 Antigen (E.coli)
Creative Diagnostics 1 mg
Chikungunya E2 Antigen (E.coli)
Creative Diagnostics 1 mg
Recombinant Chikungunya Virus VLP
Creative Diagnostics 100ug
Chikungunya virus PCR kit
Bioingentech 50T
Chikungunya virus PCR kit
Bioingentech 100T
Chikungunya Virus Envelope Antibody
Abbexa 1 mg
Chikungunya Virus Envelope Antibody
Abbexa 1 mg
Chikungunya Virus Envelope Antibody
Abbexa 1 mg
Chikungunya Virus Envelope Antibody
Abbexa 1 mg
Chikungunya Virus Envelope Antibody
Abbexa 1 mg
Chikungunya E1 Mutant Protein
Abbexa 1 mg
NATTROL CHIKUNGUNYA VIR STOCK
Zeptometrix 1.0mL
OVA Conjugated Chikungunya Virus (CHIKV)
Cloud-Clone
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Mouse antibody for Chikungunya virus
Virostat 100 ug
Mouse antibody for Chikungunya virus
Virostat 100 ug
Chikungunya Wild Type E1 Protein
Abbexa
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 2 µg
Chikungunya Mutant (A226V) E1 Protein
Abbexa
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 2 µg
Chikungunya E1 Wild-Type Protein
Abbexa 1 mg
Rabbit anti-Chikungunya (CHIKV) antiserum
IBT Bioservices 250uL
Rabbit anti-Chikungunya (CHIKV) pAb
IBT Bioservices 500ug
Chikungunya virus RT PCR kit
Bioingentech 100T
Chikungunya virus RT PCR kit
Bioingentech 150T
Chikungunya virus RT PCR kit
Bioingentech 50T
Chikungunya virus gpE1 protein (A226V mutant)
Fitzgerald 100 ug
Chikungunya virus E1 protein (A226V mutant)
Fitzgerald 100 ug
Chikungunya virus Non-structural polyprotein,
Cusabio
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug