Reserch chikungunya Products List

List of citations with chikungunya:

Chikungunya virus antibody

Fitzgerald 500 ug

Chikungunya virus antibody

Fitzgerald 500 ug

Chikungunya virus antibody

Fitzgerald 250 ug

Chikungunya virus antibody

Fitzgerald 250 ug

Chikungunya Virus Antibody

Abbexa 1 mg

Chikungunya Virus Antibody

Abbexa 1 mg

Chikungunya Virus Antibody

Abbexa 1 mg

Chikungunya E2 Protein

Abbexa 1 mg

Chikungunya Capsid Protein

Abbexa 1 mg

Chikungunya Capsid Protein

Abbexa 1 mg

Chikungunya virus gpE2 protein

Fitzgerald 100 ug

Chikungunya virus gpE1 protein

Fitzgerald 100 ug

Chikungunya virus E1 protein

Fitzgerald 100 ug

Chikungunya E1 Antigen (E.coli)

Creative Diagnostics 1 mg

Chikungunya E2 Antigen (E.coli)

Creative Diagnostics 1 mg

Recombinant Chikungunya Virus VLP

Creative Diagnostics 100ug

Chikungunya Virus Envelope Antibody

Abbexa 1 mg

Chikungunya Virus Envelope Antibody

Abbexa 1 mg

Chikungunya Virus Envelope Antibody

Abbexa 1 mg

Chikungunya Virus Envelope Antibody

Abbexa 1 mg

Chikungunya Virus Envelope Antibody

Abbexa 1 mg

Chikungunya E1 Mutant Protein

Abbexa 1 mg

NATTROL CHIKUNGUNYA VIR STOCK

Zeptometrix 1.0mL

Recombinant Chikungunya Virus E1

Biovision

Chikungunya virus PCR kit

Bioingentech 50T

Chikungunya virus PCR kit

Bioingentech 100T

Recombinant Chikungunya Virus (CHIKV)

Cloud-Clone
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Mouse antibody for Chikungunya virus

Virostat 100 ug

Rabbit anti-Chikungunya (CHIKV) antiserum

IBT Bioservices 250uL

Rabbit anti-Chikungunya (CHIKV) pAb

IBT Bioservices 500ug

Chikungunya E1 Wild-Type Protein

Abbexa 1 mg

OVA Conjugated Chikungunya Virus (CHIKV)

Cloud-Clone
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Chikungunya Wild Type E1 Protein

Abbexa
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 2 µg

Chikungunya Mutant (A226V) E1 Protein

Abbexa
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 2 µg

Chikungunya virus RT PCR kit

Bioingentech 100T

Chikungunya virus RT PCR kit

Bioingentech 150T

Chikungunya virus RT PCR kit

Bioingentech 50T

Chikungunya virus gpE1 protein (A226V mutant)

Fitzgerald 100 ug

Chikungunya virus E1 protein (A226V mutant)

Fitzgerald 100 ug

Chikungunya virus Non-structural polyprotein,

Cusabio
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug